Kinh nghiệm bán hàng: Giải pháp 12 - Bảo vệ và quản lý kho dữ liệu thông tin khách hàng

Post date: Nov 25, 2010 9:59:12 AM

A. Trường hợp ứng dụng thích hợp:

Kho dữ liệu thông tin khách hàng là một bộ phận quan trọng của thông tin hoá doanh nghiệp, sự an toàn của dữ liệu liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vì thế, các doanh nghiệp đều coi việc bảo vệ và quản lý kho dữ liệu thông tin khách hàng là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu.

Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để biết cách thức tiến hành bảo vệ và quản lý kho dữ liệu thông tin khách hàng:

B. Miêu tả chi tiết:

Quản lý hàng ngày

Để đảm bảo tính hiệu quả và độ tin cậy của kho dữ liệu thông tin khách hàng, hàng ngày, doanh nghiệp phải tiến hành quản lý kho dữ liệu một cách khoa học, ví dụ như nhập và loại bỏ dữ liệu, phân loại dữ liệu, phục hồi dữ liệu, kiểm tra tính ổn định của kho dữ liệu v..v…Doanh nghiệp phải đề ra kế hoạch quản lý thông tin hàng ngày một cách khoa học và hoàn chỉnh, đồng thời, ghi chép chúng một cách đầy đủ.

Quản lý sự an toàn

Doanh nghiệp phải đảm bảo sự vận hành an toàn của kho dữ liệu trong máy tính, nếu dữ liệu này bị rò rỉ ra ngoài thì sẽ gây tổn thất khôn lường cho doanh nghiệp. Vì thế, phải tăng cường công tác quản lý sự an toàn, xây dựng cơ chế bảo vệ và người quản lý chuyên nghiệp kho dữ liệu.

Biện pháp quản lý sự an toàn thường thấy là: hệ thống cung cấp, quyền hạn sử dụng, thay đổi quyền hạn của nhân viên quản lý, xây dựng quyền hạn của nhân viên quản lý, xây dựng quyền hạn của tổ dự án, quyền hạn phân chia, lưu trữ, bảo tồn giá trị kho dữ liệu. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp áp dụng phương pháp thiết kế 3 tầng C/S để xây dựng kho dữ liệu thông tin khách hàng, nếu là trên mạng thì áp dụng kỹ thuật “tường lữa”, phương pháp này có thể nâng cao tính an toàn cho kho dữ liệu thông tin khách hàng.

Sử dụng kho dữ liệu

Mục đích xây dựng kho dữ liệu thông tin khách hàng là để doanh nghiệp sử dụng nó kinh doanh nhằm nâng cao vị thế của mình trên thị trường, cải thiện tình hình phục vụ khách hàng để thu được thành quả rõ rệt trong kinh doanh. Kho dữ liệu thông tin khách hàng có thể dùng trong toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nó bao gồm: Điều tra nghiên cứu thị trường, phát triển thị trường, tạo cơ hội bán hàng, hoạt động kinh doanh, duy trì mối quan hệ khách hàng và phục vụ khách hàng.

Đảm bảo tính kịp thời

Dữ liệu trong kho dữ liệu là yếu tố tĩnh, chỉ có động thái của khách hàng là hoạt động, doanh nghiệp phải nghĩ cách để sủ dụng tối đa lợi ích mà kho dữ liệu mang lại, như vậy sẽ không bị lãng phí tiền bạc và công sức của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải cố gắng hoàn thiện, kịp thời đổi mới thông tin khách hàng, ghi chép thông tin mới nhất vào kho dữ liệu.

Biện pháp quản lý an toàn kho dữ liệu thường thấy là gì?

Biện pháp quản lý an toàn thường thấy là: hệ thống cấp truyền hạn sử dụng, thay đổi quyền hạn của nhân viên quản lý, xây dựng quyền hạn của tổ dự án, quyền hạn phân chia, lưu giữ, bảo tồn kho dữ liệu. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp áp dụng phương pháp thiết kế 3 tầng C/S để xây dựng kho dữ liệu thông tin khách hàng, nếu là trên mạng thì áp dụng kĩ thuật “ tường lửa “. Phương pháp này có thể nâng cao tính an toàn cho kho dữ liệu thông tin khách hàng.

Thanh Thanh (Theo Tuvannhansu.com)