Kinh nghiệm bán hàng: Giải pháp 11: Xây dựng kho dữ liệu thông tin khách hàng

Post date: Nov 25, 2010 9:57:53 AM

Trường hợp ứng dụng thích hợp:

Sau khi hoàn thành việc xây dựng kho dữ liệu khách hàng bước tiếp theo sẽ là tiến hành ghi chép thông tin khách hàng đã thu được và hoàn thiện kho dữ liệu thông tin khách hàng. Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để biết được khi tiến hành xây dựng kho dữ liệu thông tin khách hàng cần chú ý đến những vấn đề gì:

Miêu tả chi tiết:

Khi xây dựng kho dữ liệu thông tin khách hàng cần chú ý những chi tiết sau:

Phải bảo tồn thông tin ban đầu của khách hàng

Kho dữ liệu hiện tại có khả năng xử lý rất lớn, nhưng cho dù xử lý như thế nào thì tổng dữ liệu ban đầu vẫn là quan trọng nhất, nếu số liệu thông tin ban đầu mà hoàn chỉnh và kịp thời xử lý sẽ có kết quả như ý muốn.

Phải đảm bảo tính an toàn của kho dữ liệu

Thứ nhất phải đảm bảo tính an toàn, đáng tin của kho dữ liệu, ngoài ra, phải làm tốt công tác bảo mật đối với thông tin của khách hàng. Vì thế, cần phải tăng cường quản lý an toàn một cách nghiêm túc, xây dựng cơ chế bảo vệ và người quản lý kho dữ liệu chuyên nghiệp.

Tính thức thời của kho dữ liệu

Số liệu trong kho dữ liệu là chết, chỉ có động thái của khách hàng là hoạt động, doanh nghiệp phải tận dụng tối đa lợi ích mà dữ liệu mang lại và kịp thời đổi mới thông tin khách hàng.

Tính thao tác

Mục đích của việc thu thập và lưu trữ thông tin của khách hàng là để sử dụng những thông tin đó, muốn vậy đòi hỏi kho thông tin khách hàng phải vận hành tốt. Sự vận hành của kho thông tin khách hàng bao gồm: kiểm tra, tìm kiếm, sắp xếp trình tự, phân loại khách hàng v.v…

Thông tin ban đầu của khách hàng nhất định phải được bảo quản, chúng ta có thể xếp loại khách hàng, sau đó tiến hành phân loại quản lý.

Làm cho càng nhiều bộ phận và cá nhân tham gia việc xây dựng kho thông tin khách hàng càng tốt. Do trình độ thông tin của doanh nghiệp không ngừng nâng cao nên việc sử dụng thông tin khách hàng không chỉ giới hạn ở bộ phận phục vụ khách hàng mà các bộ phận khác cũng cần phải sử dụng đến kho dữ liệu thông tin khách hàng này. Sự tham gia tích cực của họ sẽ phát huy tác dụng tối đa của kho thông tin khách hàng.

Ghi chép và xử lý thông tin khách hàng

Nguồn gốc của dữ liệu khách hàng thu được chủ yếu do hai cách sau:

- Dữ liệu khách hàng mà doanh nghiệp có được trong kinh doanh là dữ liệu quan trọng nhất, chân thực nhất, đồng thời để có những thông tin dữ liệu này, doanh nghiệp đã phải đầu tư nhiều chi phí. Phương thức để giành được những dữ liệu này là bán hàng qua điện thoại, ghi chép việc bán hàng, xúc tiến việc bán hàng, điều tra thị trường, v.v… Những thông tin này thường được ghi chép tỉ mỉ, chính xác, chi tiết cao, việc xử lý những thông tin này chủ yếu là tiến hành đối chiếu số liệu, đồng thời thống nhất phương pháp xử lý các số liệu.

- Thông qua bên thứ ba để thu được dữ liệu khách hàng, ví dụ: dữ liệu điều tra thu được từ hiệp hội ngành nghề, số liệu từ các công ty điều tra chuyên nghiệp. Hầu hết những dữ liệu này là của khách hàng tiềm năng, tính chân thực của nó không được đảm bảo vì thế việc quan trọng nhất là xác định tính chân thực của nó.

- Nhập thông tin: Sau khi xử lý thông tin cần phải tiến hành nhập thông tin. Bước đầu xây dựng kho dữ liệu, việc nhâp thông tin là nhiệm vụ rất nặng nề, đặc biệt đối với những doanh nghiệp có số lượng khách hàng lớn. Điều này đòi hỏi nhân viên phục vụ khách hàng phải làm việc chăm chỉ, cẩn thận, đảm bảo tính chuẩn xác của dữ liệu thông tin.

Nhân viên phục vụ khách hàng nên căn cứ vào thông tin ban đầu để ghi chép một cách nghiêm túc dữ liệu, nếu gặp phải thông tin nào còn mơ hồ hoặc nghi ngờ thì cần xác định tính chân thực của nó, khi cần có thể tìm bộ phận có liên quan để xác nhận hoặc xin chỉ thị của lãnh đạo cấp trên, những dữ liệu không có cách nào để xác minh thì phải chú thích vào trong kho dữ liệu.

Tóm lược:

Xây dựng kho dữ liệu thông tin khách hàng phải chú ý vấn đề gì?

- Phải bảo tồn thông tin ban đầu của khách hàng.

- Phải đảm bảo tính an toàn của kho dữ liệu

- Tính thức thời của kho dữ liệu

- Tính thao tác

- Làm cho càng nhiều người và bộ phận tham gia việc xây dựng kho dữ liệu khách hàng càng tốt.

Thanh Thanh (Theo Tuvannhansu.com)