Kinh nghiệm bán hàng: Giải pháp 1 - Nắm rõ toàn bộ thông tin khách hàng

Post date: Nov 25, 2010 9:31:14 AM

Trường hợp ứng dụng thích hợp:

Có thể nói khách hàng là thượng đế, là người mẹ nuôi dưỡng doanh nghiệp, vì thế phải làm tốt công tác phục vụ khách hàng. Muốn phục vụ khách hàng chu đáo, trước hết, bản thân phải hiểu khách hàng, đây chính là tiền đề cho công tác phục vụ. Bạn có thể nghiên cứu giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để biết cách nắm rõ toàn bộ thông tin của khách hàng

Miêu tả chi tiết

Khách hàng chưa hẳn là người tiếp nhận sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng (các cửa hàng đại lý cấp 1, cấp 2, hoặc các cửa hàng bán lẻ) mà có thể một tổ chức, một cá nhân mới là người sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ cuối cùng. Khách hàng cũng không nhất thiết là phải ở bên ngoài công ty mà khái niệm khách hàng bên trong công ty cũng ngày càng được coi trọng, nó làm cho các hoạt động phục vụ khách hàng liên kết chặt chẽ, làm cho các nhân viên trong doanh nghiệp hoạt động theo quy trình từ trên xuống dưới và các doanh nghiệp lớn nhỏ trong dây truyền cung ứng có mối quan hệ hợp tác hoặc cùng làm việc, ngoài ra, nó còn nâng cao ý thức phục vụ của các ban ngành, các cấp trong doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thông tin của khách hàng

Thông tin của khách hàng bao gồm các nội dung sau:

- Cơ cấu tổ chức khách hàng, tức là cơ quan hoặc công ty- nơi làm việc của khách hàng, đây chính là đối tượng cần tiếp cận cuối cùng của nhân viên phục vụ.

- Các loại hình thông tin liên lạc bao gồm: điện thoại công ty, điện thoại di động, email… của khách hàng.

- Phân biệt các bộ phận giúp đỡ, thu mua, sử dụng của khách hàng. Muốn biết người sử dụng sản phẩm là bộ phận nào của công ty thì phải biết bộ phận nào có quyền quyết định việc mua bán. Thông thường trong doanh nghiệp, bộ phận sản xuất gồm những người sử dụng nguyên vật liệu và thiết bị, còn bộ phận thu mua gồm những người có quyền quyết định việc mua hàng.

- Hiểu rõ tình trạng sử dụng và lắp đặt của khách hàng để biết khách hàng đã lắp đặt sản phẩm gì và tình hình hoạt động của nó ra sao. Như vậy, bạn mới có thể nâng cao dịch vụ đối với khách hàng. Ví dụ, một nhân viên phục vụ của một công ty máy tính muốn phục vụ tốt khách hàng thì phải hiểu khách hàng đang sử dụng loại máy tính nào của công ty, thời gian sử dụng cũng như tình hình lắp đặt hệ thống phần mềm…

- Nắm rõ tình hình hoạt động trong doanh nghiệp của khách hàng như : tình hình sử dụng sản phẩm , kim ngạch thương mại hàng năm …

- Nắm rõ tình hình cơ bản về ngành nghề hiện tại của khách hàng bao gồm tình hình phát triển của khách hàng trong công việc, xu hướng phát triển và vị trí hiện nay của khách hàng trong doanh nghiệp.

Thông tin cá nhân của khách hàng:

- Nắm bắt được thông tin cá nhân của khách hàng giúp nhân viên phục vụ nâng cao chất lượng phục vụ. Thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm :

- Thông tin cơ bản của khách hàng như : tuổi, tình trạng thu nhập, tình đô học vấn của khách hàng.

Biết được sở thích cá nhân của khách hàng có lợi cho việc giao lưu , hiểu biết giữa mình với khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ cho khách hàng.

Thanh Thanh (Theo Tuvannhansu.com)