Hình minh họa phần mềm eBizStore

Hình minh họa phần mềm ebizstore

PHAN MEM QUAN LY BAN HANG
  • Quản lý Khách hàng, thẻ thành viên của phần mềm quản lý bán hàng
PHAN MEM QUAN LY BAN HANG
  • Quản lý chính sách khuyến mãi thẻ thành viên, tích điểm, giảm giá của phần mềm quản lý bán hàng
PHAN MEM QUAN LY BAN HANG
  • Quản lý mặt hàng - các mức giá
PHAN MEM QUAN LY BAN HANG
  • In mã vạch (barcode) của phần mềm quản lý bán hàng
PHAN MEM QUAN LY BAN HANG
  • Bán hàng của phần mềm quản lý bán hàng - bán sỉ
PHAN MEM QUAN LY BAN HANG
  • Phiếu xuất của phần mềm quản lý bán hàng - bán sỉ
PHAN MEM QUAN LY BAN HANG