Trình tự xin in hóa đơn

Post date: Mar 31, 2011 6:07:25 AM

1. Liên hệ nhà in để có mẫu hóa đơn tự in của công ty (nên tham khảo các hóa đơn của công ty khác để custom cho công ty mình).Hiện nay mình thấy in ở công ty Liên Sơn là nhiều.

2. Khi có mẫu, làm công văn xin đăng ký sử dụng mẫu hóa đơn tự in kèm các giấy tờ cần thiết theo quy định (như bài mình đã post).

3. Gửi công văn lên cơ quan thuế (bên mình gửi cho cán bộ chuyên qủan ở Cục Thuế), có được xác nhận của Thuế rồi thì họ sẽ chuyển lên Phòng Ấn chỉ (ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm).

4. Nhận được công văn trả lời cho phép tự in hóa đơn, qua bên công ty in để in (hợp đồng in, thanh lý hợp đồng và huỷ bản kẽm rất quan trọng, phải lưu giữ để làm thủ tục xin sử dụng hóa đơn).

4. In xong, nhớ xin vài tờ mẫu để bạn còn đo đạc khi cài đặt vào máy in (chứ in trên hóa đơn thật mà sai thì chết). Làm công văn xin đăng ký sử dụng hóa đơn tự in (nêu rõ in bao nhiêu, sử dụng lần đầu bao nhiêu, kèm hợp đồng, thanh lý, có nơi còn kêu mang theo 50 số đầu tiên để kiểm tra...) gửi Thuế, có chấp thuận lại qua bên Ấn chỉ xin đăng ký sử dụng, nhận sổ theo dõi hóa đơn về.