Thủ tục: Đăng ký lưu hành hoá đơn tự in

Post date: Mar 31, 2011 6:05:07 AM

- Trình tự thực hiện: Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký mẫu hoá đơn tự in, in xong hoá đơn, đến Chi cục thuế đăng ký lưu hành hoá đơn tự in 

- Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục Thuế

 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

 

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+    Mẫu hoá đơn đã được duyệt

+    Mẫu hoá đơn đã in (bản photocopy)

+    Công văn đăng ký ghi rõ; ký hiệu, số lượng, từ số ... đến số ... hoá đơn

Số lượng hồ sơ:      01     (bộ)

 

- Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ

 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân

 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế quản lý trực tiếp

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế quản lý trực tiếp

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nhận và ghi Sổ đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn tự in (Nếu đăng ký lần đầu) hoặc Ghi Sổ đăng ký lưu hành mẫu hoá đơn tự in (Nếu đăng ký lần tiếp theo)

 

- Lệ phí (nếu có):

 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 

+    Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

+    89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002

+    Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002

+    Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003