Thủ tục đăng ký mẫu hoá đơn vat (gtgt) tự in

Post date: Mar 31, 2011 5:54:13 AM

Muốn được tự in hóa đơn VAT, các doanh nghiệp phải làm thủ tục đăng ký với Cục thuế tại nơi đăng ký kinh doanh.

Thủ tục đăng ký mẫu hoá đơn tự in:

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có nhu cầu tự in hoá đơn để sử dụng phải có hồ sơ đăng ký tự in hoá đơn gửi cơ quan thuế có thẩm quyền. Hồ sơ tự in hoá đơn bao gồm:

- Công văn đăng ký sử dụng hoá đơn tự in (theo mẫu quy định).: Mẫu 1 TT:120/2002/TT.BTC của Bộ Tài chính

- Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế. Mỗi một loại mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế phải có đủ các chỉ tiêu sau:

- Ký hiệu, số hoá đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị bán hàng.

- Ký hiệu, số hoá đơn, tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng.

- Tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng, thuế xuất GTGT, tiền thuế GTGT, tổng cộng tiền thanh toán (nếu là hoá đơn bán hàng thông thường thì không cần chỉ tiêu thuế xuất GTGT, tiền thuế GTGT).

- Hoá đơn ít nhất phải có 03 liên: Liên 1 lưu ở cuốn quyển hoá đơn; Liên 2 giao cho người mua hàng; Liên 3 nội bộ.

- Những nội dung đặc thù, biểu tượng của đơn vị có thể đưa vào mẫu hoá đơn. Tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn song ngữ thì phải in tiếng Việt trước, tiếng nước ngoài sau.

- Sơ đồ địa điểm sản xuất, kinh doanh, văn phòng giao dịch do tổ chức, cá nhân tự vẽ có xác nhận và cam kết của người đứng đầu.

- Hợp đồng thuê nhà (nếu có).

- Các bản sao không phải công chứng: Giấy phép đăng ký kinh doanh, Chứng minh nhân dân của người đứng đầu tổ chức, cá nhân.

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản chính kèm theo bản Photocopy.

- Nơi in hoá đơn, tổ chức, cá nhân tự chọn nhà in cho phù hợp theo danh sách do cơ quan thuế cung cấp.

Cơ quan thuế sau khi nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân trong vòng 05 ngày (ngày làm việc) phải có trách nhiệm kiểm tra sự tồn tại thực tế của tổ chức, cá nhân để làm thủ tục chấp thuận việc đăng ký mẫu hoá đơn tự in.

Bạn chỉ có thể đặt in hóa đơn VAT ở các công ty hoặc nhà in được Tổng cục thế cho phép.