Danh sách các dự án đã thực hiện

               1.     Dự án “Xây dựng hệ thống Thư điện tử của Quận Gò Vấp”

 • Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND Quận Gò Vấp.
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng  và triển khai Hệ thống thư điện tử phục vụ cho cán bộ công chức trong phạm vi Quận Gò Vấp.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

2.     Dự án “Hệ thống Bảo vệ an toàn Thông tin tại Quận Phú Nhuận”

 • Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND Quận Phú Nhuận.
 • Vai trò và Nhiệm vụ: lập Thuyết minh dự án.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

3.     Dự án “Hệ thống Bảo vệ an toàn Thông tin tại Sở Tài nguyên Môi trường”

 • Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND Quận Phú Nhuận.
 • Vai trò và Nhiệm vụ: lập Thuyết minh dự án.
 • Tình trạng: đang thực hiện

5.     Phần mềm “Sàn giao dịch Chứng khoán”

 • Chủ đầu tư: Khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh.
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai phần mềm Sàn Chứng khoán, giả lập Sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh để phục vụ cho sinh viên tập chơi và học tập về chứng khoán.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

6.     Phần mềm “Cổng thông tin điện tử COTECIN”

 • Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư và Xây dựng COTEC
 • Vai trò và Nhiệm vụ: xây dựng Cổng Thông tin điện tử cho Công ty Đầu tư và Xây dựng COTEC, nhằm quảng bá và giới thiệu thương hiệu, sản phẩm của công ty.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

7.     Dự án “Lập phương án xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin quản trị doanh nghiệp – ERP thuộc dự án Nhà máy xi măng Tây Ninh”

 • Chủ đầu tư: liên doanh với Công ty Cổ phần Xi măng FICO Tây Ninh.
 • Vai trò và Nhiệm vụ: liên doanh thực hiện với công ty Phần mềm 3S với vai trò là nhà thầu phụ.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

8.     Dự án "Phần mềm chuyển thông tin địa chính để tính thuế tại Quận 1”

 • Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND Quận 1.
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

9.     Dự án “Hệ thống Bảo vệ an toàn Thông tin tại Quận 1”

 • Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND Quận 1.
 • Vai trò và Nhiệm vụ: lập Thuyết minh dự án.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

10.     Dự án “Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An”

 • Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Long An.
 • Vai trò và Nhiệm vụ: Tư vấn đấu thầu và tư vấn giám sát
 • Tình trạng: đã hoàn tất.

11.  Dự án "Phần mềm Đăng ký cấp bản sao giấy tờ hộ tịch qua mạng"

 • Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND Quận 1.
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

12.  Dự án "Phần mềm Đăng ký sử dụng lao động trực tuyến."

 • Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND Quận 1.
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

13.  Dự án “Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Quận 1"

 • Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND Quận 1.
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

14.  Dự án " Phần mềm Quản lý cán bộ"

 • Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND Quận 1.
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

15.  Dự án “ Phát triển phần mềm gởi nhận tin nhắn SMS”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn Việt Nam (VCG).
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

16.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn Việt Nam (VCG).
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

17.  Dự án “Phần mềm Quản lý spa eBizSpa”

 • Chủ đầu tư: Spa Orlance
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

18.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore

 • Chủ đầu tư: Cửa Hàng TM - DV Tin Học Tấn Lộc
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

19.  Dự án “Phần mềm Quản lý nhà hàng eBizRes

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM - DV Gốc Việt - Nhà hàng Gốc Xưa
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

20.  Dự án “Phần mềm Quản lý spa eBizSpa

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Gỗ Đỏ - AyaSpa
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

21.  Dự án “Phần mềm Quản lý nhà hàng eBizRes

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM -XD H & T - Nhà hàng Hà Tiên
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

22.  Dự án “Phần mềm Quản lý chuỗi cửa hàng eBizStore

 • Chủ đầu tư: Công Cổ Phần DV&TM Ninh Thuận
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

23.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore

 • Chủ đầu tư: Cửa Hàng Quý Quyên
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

24.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore

 • Chủ đầu tư: Cửa Hàng Băng đĩa Tân Hòa Lập
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

25.  Dự án “Phần mềm Quản lý nhà hàng eBizRes

 • Chủ đầu tư: Phở Ngon
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất
              26.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore
 • Chủ đầu tư: Quầy Thế Giới Đồ Chơi - Siêu Thị StartMark
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất
                27.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore
 • Chủ đầu tư: Siêu Thị Vissan Tháp Chàm Ninh Thuận
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất
                28.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tổng Hợp Ninh Thuận
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất
                29.  Dự án “Phần mềm Quản lý hồ sơ, khách hàng, báo giá, hợp đồng
 • Chủ đầu tư: Công ty CME
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất
                30.  Dự án “Phần mềm Quản lý Spa eBizSpa”
 • Chủ đầu tư: Mano Mano
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất
                31.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH VBĐQ Đa Quốc Gia Ngọc Hài
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất
                32.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore
 • Chủ đầu tư: Công ty An Chi (An Chi Mobile)
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất
                33.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore
 • Chủ đầu tư: KIAN HomeCenter
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất
                34.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore
 • Chủ đầu tư: Công ty Sách Thương Huyền
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất
                34.  Dự án “Phần mềm Quản lý Trung Tâm Thương Mại
 • Chủ đầu tư: Công ty Hoàng Khang ( Tây Đô Plaza)
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất
                35.  Dự án “Phần mềm Quản lý nhà hàng eBizRes
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Anh Phú
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất
                36.  Dự án “Phần mềm Quản lý spa eBizSpa
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Anh Phú
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất
                37.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trí Phúc (Siêu thị Đồng giá DaiSo Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Shop DaiSo trong NowZone, Siêu thị Đồng Giá DaiSo Quận 7)
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất
                38.  Dự án “Phần mềm Quản lý nhà hàng eBizRes
 • Chủ đầu tư: Nhà hàng Vườn Xoài
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
                39.  Dự án “Phần mềm Quản lý nhà hàng eBizRes
 • Chủ đầu tư: Cafe Sỏi Đá
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

                40.  Dự án “Phần mềm Quản lý quảng cáo”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Truyền Thông Kích Hoạt Thương Hiệu Việt Nam
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất

                41.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH SX XNK Minh Lý
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
                42.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”
 • Chủ đầu tư: Shop Vimiki
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

               43.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: NgọcPhú Fashion
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

               44.  Dự án “Phần mềm Quản lý nhà hàng eBizRes”

 • Chủ đầu tư: Công ty Mekong
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

               45.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty Phân phối Mỹ phẩm Sóc Trăng
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
               46.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một Thành Viên Gia Nhi
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
               47.  Dự án “Phần mềm Quản lý nhà hàng eBizRes”
 • Chủ đầu tư: Nhà hàng Migaden
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
               48.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”
 • Chủ đầu tư: Hệ thống cửa hàng QueenWatch©
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: đã hoàn tất
               49.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thiên Gia Bảo
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
               50.  Dự án “Phần mềm Quản lý khách sạn - karaoke - bida eBizHotel”
 • Chủ đầu tư: CLB Billards 481
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

                51.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Đại Hồng Phúc
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

                52.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV TM - DV Gia Nguyễn Nguyễn
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

                53.  Dự án “Phần mềm Quản lý khách sạn - karaoke - bida eBizHotel”

 • Chủ đầu tư: Khách sạn Thiên Ân
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
                54.  Dự án “Phần mềm Quản lý nhà hàng eBizRes”
 • Chủ đầu tư: Valley Cafe
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
                55.  Dự án “Phần mềm Quản lý khách hàng - thẻ thành viên - tích điểm”
 • Chủ đầu tư: Nhà hàng Con Cò
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
                56.  Dự án “Phần mềm Quản lý khách hàng - thẻ thành viên - tích điểm”
 • Chủ đầu tư: Beauty Salon Hương Khanh
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
                57.  Dự án “Phần mềm Quản lý spa eBizSpa”
 • Chủ đầu tư: Beauty Salon Cleopatra
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
                58.  Dự án “Hệ thống quản lý khách hàng - thẻ thành viên - thẻ tích điểm (loyalty)”
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Dược Phẩm ECO
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
                59.  Dự án “Phần mềm Quản lý spa eBizSpa”
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần An Bách (Leonurus Spa)
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
                60.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Trí Tính Hưng
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
                61.  Dự án “Hệ thống SMS Quay số trúng thưởng GameShow Sức khỏe vàng”
 • Chủ đầu tư: VCG Communications
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
               62.  Dự án “Phần mềm Quản lý spa eBizSpa”
 • Chủ đầu tư: Ngân Châu Spa
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
               63.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH SX - TM Hoa Kim (Chuỗi cửa hàng thời trang)
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
               64.  Dự án “Phần mềm Quản lý spa eBizSpa”
 • Chủ đầu tư: La Cochinchine Luxury Spa & Fitness
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
               65.  Dự án “Phần mềm Call monitor”
 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Siêu Thanh Ricoh
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
               66.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore
 • Chủ đầu tư: CTY TNHH XNK VÀ PHÂN PHỐI ĐÔNG PHƯƠNG VN 
    • CTY TNHH MTV-TM-DV HÀO YẾN
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
                67.  Dự án “Phần mềm Quản lý spa eBizSpa”
 • Chủ đầu tư: Mommy Spa (Công ty TNHH TMDV Mầm Xanh)
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

                68.  Dự án “Phần mềm Quản lý khách sạn - karaoke - bida eBizHotel”

 • Chủ đầu tư: DNTN Khách Sạn Thanh Tân
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

                70.  Dự án “Phần mềm Quản lý khách sạn - karaoke - bida eBizHotel”

 • Chủ đầu tư: DNTN Khách Sạn Bình Minh
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

                71.  Dự án “Phần mềm Quản lý khách sạn - karaoke - bida eBizHotel”

 • Chủ đầu tư: DNTN Khách Sạn Mi-Mi
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

                72.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lê Quân
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

                73.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty May Hồng Ngọc
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đang thực hiện

                74.  Dự án “Phần mềm SMS - Cập nhật trạng thái Order”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tuệ Lâm
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

                75.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Quốc Tế Long Đằng
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

                76.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: RED PARROT-ESSENTAIL
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

                77.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Minh Gia Lợi
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

                78.  Dự án “Phần mềm Quản lý Spa Beauty Salon eBizSpa”

 • Chủ đầu tư: Việt Lotus Spa
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đang thực hiện

                79.  Tư vấn lập Dự án “Tin học hóa Văn phòng UBND tỉnh Long An”

 • Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh Long An
 • Vai trò và Nhiệm vụ: Tư vấn, lập dự án
 • Tình trạng: Đang thực hiện

                80.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM-DV-XNK Hoàng Đăng
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

                81.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Ngôi Nhà Sáng Tạo
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

               82.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH SX TM DV Đạt Phú Thịnh
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

               83.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH XD SX TM DV Lan Thanh
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đang thực hiện

                84.  Dự án “Phần mềm Quản lý spa beauty salon eBizSpa”

 • Chủ đầu tư: Sa Spa
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

               85.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Giải Pháp Việt Thái
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

               86.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Sa Giang
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

            87.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chíp Sáng
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

               88.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần ĐT TM & XD Tây Nam
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

               89.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM DV Vi Biển
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

               90.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Cửa hàng Thời trang Táo Đỏ
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

               91.  Dự án “Phần mềm Quản lý spa massage beauty salon”

 • Chủ đầu tư: SKINBAR Spa
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

               92.  Dự án “Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của báo cáo Kinh tế Kỹ thuật công trình Wireless POS”

 • Chủ đầu tư: Ngân Hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EXIMBANK)
 • Vai trò và Nhiệm vụ: Tư vấn, thẩm tra.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

              93.  Dự án “Phần mềm Quản lý spa massage beauty salon”

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Trẻ Khỏe Đẹp
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

              94.  Dự án “Phần mềm Quản lý spa massage beauty salon”

 • Chủ đầu tư: Sả Spa
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

              95.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Cơ sở gạch Quang Minh 
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

              96.  Dự án “Phần mềm Quản lý spa massage beauty salon”

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM DV ĐT Khánh Linh
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

              97.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore”

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

              98.  Dự án “Phần mềm Quản lý nhà hàng eBizRes”

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sinh học Rừng Hoa Đà Lạt
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

              99.  Dự án “Phần mềm Quản lý nhà hàng eBizRes”

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hoàng Khải
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

              100.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tăng Phú
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

              101.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hoàng Khải
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

              102.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore

 • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Những Trẻ Em Vàng
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

              103.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore

 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Dầu Nhớt Giá Sỉ Chấm Com
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
                104.  Dự án “Phần mềm Quản lý khách sạn - karaoke - bida eBizHotel”
 • Chủ đầu tư: Khách sạn Thành Phát
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
                105.  Dự án “Phần mềm Quản lý khách sạn - karaoke - bida eBizHotel”
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thô Kim
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đang thực hiện
                106.  Dự án “Phần mềm Quản lý spa massage beauty salon
 • Chủ đầu tư: Thẫm Mỹ Viện Phương
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn thành
                107.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH XNK Cát Tường
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn thành
               108.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Ánh Minh Cường
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đang thực hiện
               109.  Dự án “Phần mềm Quản lý nhà hàng eBizRes
 • Chủ đầu tư: Quán Tam Muội
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
               110.  Dự án “Phần mềm Quản lý nhà hàng eBizRes
 • Chủ đầu tư: Quán Hải Nguyên
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
               111.  Dự án “Phần mềm Quản lý khách hàng thẻ thành viên tích điểm eBizLoyalty
 • Chủ đầu tư: Trung tâm Hội nghị Diamond Place
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
               112.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Văn hóa - Truyền thông Thời Đại Mới
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
               113.  Dự án “Phần mềm Quản lý bán hàng eBizStore
 • Chủ đầu tư: Ông Lê Hữu Minh Khôi
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất
               114.  Dự án “Phần mềm in hóa đơn VAT eBizVAT
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH TMDV Giao nhận Vận tải Cửu Long
 • Vai trò và Nhiệm vụ: thiết kế, xây dựng và triển khai.
 • Tình trạng: Đã hoàn tất

                Và hơn 500 khách hàng khác